روز آنلاین - RoozOnline.net

شماره ۵۸ - شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳

No.58 ,Sat. April 13th, 2024

پخش ویدیو

پایان شب سیه – خورشید از ماه خواست تا در آغوشش بگیرد، دنیا نامش را گذاشت کسوف.  در ایران کسوف به درازا کشید. مردمان بر ساحل سحر را انتظار می کشیدند. از دل تاریکی مهسا متولد شد و او “زن، زندگی،آزادی” روی دستان خونینش داشت و سرودی سر داد: پایان شب سیه سفید است…

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide