شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

پخش ویدیو

من زنم، تقدیم به دلاور زنان ایران و همه ی جانباختگان جنبش جهانی «زن، زندگی، آزادی»

خانه ای روی آب

مینا اکبری
فارغ‌التحصیل رشته هنر از مدرسه هنر جان پاورس آمریکا، برای نسلی که سینما رفتن و درباره سینما خواندن را در دهه‌ ۶۰ آغاز کردند، چیزی فراتر از یک بازیگر

بیشتر بخوانید

گریز از تفکر

نیکروز اعظمی
آنچه فرهنگ ما با آن بیگانه است و آن را هرگز در خود جای نداده و نمی‌دهد تفکر یا همان تفکر در باره تفکر است.اما به جایش شبه تفکر را در آن جایی هست

بیشتر بخوانید

سرزمین ایران!

کیهان کلهر
من یک موسیقی‌دانم و کارم گفتن نیست اما سالهاست که «گفتن» را به بخشی از کنسرت‌هایم اضافه کرده‌ام. گفتن از وطنم ایران، از کشتار و حذف سیستماتیک، از شکنجه، ترور، خفقان،

بیشتر بخوانید

سایه لویاتان

قربان عباسی
ترس دوسویه و ترس ازمرگ که کمونته سیاسی را پدید می‌آورد؛ ترس از مجازات و ترس ازقوانین که به حفظ دولت کمک می‌کنند و درنهایت ترس ازقدرت نامرئی و ترس از خدایان (Timor Dei) که دین

بیشتر بخوانید

بزنگاه تاریخ

سعید سلامی
در تاریخ ملت‌ها موقعیت‌های حساسی پیش می‌آید که صاحب‌نظران و جامعه‌شناسانی که دقایق جامعۀ خود و جغرافیای سیاسی دور و نزدیک را با دقت ریاضی رصد می‌کنند، نسبت به شرایط

بیشتر بخوانید

مبنای همبستگی

هابرماس
شاخص‌ترین چهره فلسفی معاصر آلمان با موجه دانستن واکنش اسرائیل به عملیات تروریستی حماس، می‌گوید که در این واکنش باید چند اصل رعایت شود. هابرماس ضمن نگرانی نسبت به

بیشتر بخوانید

این‌ جمعه

جواد مجابی
تکه شکلاتی را به دهان می بری ، زبان طعم اصلی کاکائو راحس می کند همراهش لطافت شیر و خامه وشکر افزوده بدان را درمی یابد ، طعم های

بیشتر بخوانید

mob

پخش ویدیو

خانه ای روی آب

مینا اکبری
فارغ‌التحصیل رشته هنر از مدرسه هنر جان پاورس آمریکا، برای نسلی که سینما رفتن و درباره سینما خواندن را در دهه‌ ۶۰ آغاز کردند، چیزی فراتر از یک بازیگر

بیشتر بخوانید

گریز از تفکر

نیکروز اعظمی
آنچه فرهنگ ما با آن بیگانه است و آن را هرگز در خود جای نداده و نمی‌دهد تفکر یا همان تفکر در باره تفکر است.اما به جایش شبه تفکر را در آن جایی هست

بیشتر بخوانید

سرزمین ایران!

کیهان کلهر
من یک موسیقی‌دانم و کارم گفتن نیست اما سالهاست که «گفتن» را به بخشی از کنسرت‌هایم اضافه کرده‌ام. گفتن از وطنم ایران، از کشتار و حذف سیستماتیک، از شکنجه، ترور، خفقان،

بیشتر بخوانید

سایه لویاتان

قربان عباسی
ترس دوسویه و ترس ازمرگ که کمونته سیاسی را پدید می‌آورد؛ ترس از مجازات و ترس ازقوانین که به حفظ دولت کمک می‌کنند و درنهایت ترس ازقدرت نامرئی و ترس از خدایان (Timor Dei) که دین

بیشتر بخوانید

بزنگاه تاریخ

سعید سلامی
در تاریخ ملت‌ها موقعیت‌های حساسی پیش می‌آید که صاحب‌نظران و جامعه‌شناسانی که دقایق جامعۀ خود و جغرافیای سیاسی دور و نزدیک را با دقت ریاضی رصد می‌کنند، نسبت به شرایط

بیشتر بخوانید

مبنای همبستگی

هابرماس
شاخص‌ترین چهره فلسفی معاصر آلمان با موجه دانستن واکنش اسرائیل به عملیات تروریستی حماس، می‌گوید که در این واکنش باید چند اصل رعایت شود. هابرماس ضمن نگرانی نسبت به

بیشتر بخوانید

این‌ جمعه

جواد مجابی
تکه شکلاتی را به دهان می بری ، زبان طعم اصلی کاکائو راحس می کند همراهش لطافت شیر و خامه وشکر افزوده بدان را درمی یابد ، طعم های

بیشتر بخوانید