شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۳۲- شنبه ۱مهر ماه ۱۴۰۲

No.32,Sat.Sept 23th, 2023

اعدام  ۲۰۰ زن در ایران

حکم یک زن که با اتهام «قتل عمد» مادرشوهر خود به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) به اجرا درآمد. محبوبه روشندل دوازدهمین زنی است که در سال

بیشتر بخوانید

آن 80 روز تاریخی…

  گزارش پیش رو علیرغم محدودیت های شدید ارتباطی که حکومت ایران از زمان بروز اعتراضات تاکنون اعمال کرده، با توجه به ضرورت جاری، به جمع بندی از هشتاد و دو روز اعتراضات حدفاصل

بیشتر بخوانید

زنی ساکت و پرشکوه!

مرگ شکوه باز همه‌ ی ما را بیدار کرد. هر یک به نوعی از او نوشتیم و گفتیم تا شاید یادی از او کرده باشیم؛ چه بسا که یادی از خود. مرگ هر آشنا

بیشتر بخوانید

زیباترین دریچه امید

صحبت های ماهور احمدی در مراسم پدرش واجد درس های مهمی است. یکی از زیباترین دریچه های امید از منظر من، امید به انصاف است امید به دانسته شدن قدرها. دانستن و آموختن اینکه

بیشتر بخوانید

چریک های اینترنتی، حکومت ترسیده!

مدتها قبل از این که اولین خبر “تیوتری” در باره احتمال تقلب انتخاباتی ایران در اینترنت گذاشته شده و تکثیر هزاران باره آن به تظاهرات توده‌ای در خیابان‌های تهران منتهی شود، شرکت زیمنس، این

بیشتر بخوانید

10 زن در میدان تیرباران…

مونا جان! من بار ھا در گذر جستجوی تک تک پاره ھای جانم میان گورستان شیراز بر مزارھای بی نشانتان درود ھا فرستادم , مزارھای سیمانی بی نام و نشان که مادرم می گفت:

بیشتر بخوانید