روز آنلاین - RoozOnline.net

پتی اسمیت: فریاد عدالت

‌گزیده ای از شعر بلند پتی اسمیت شاعر و ترانه‌سرای آمریکایی

اعتدال پاییزی

زمان تغییر، زمان حرکت

در ایران

زنان گیسوانشان را می‌برند

حجاب را می‌سوزانند

زندگی‌اشان را قمار می‌کنند

خواهرشان مهسا امینی

بیست و دو ساله

لرزان و بی‌گناه

بارش برگ‌های پاییزی را نخواهد دید

فصل دیگری را نخواهد دید

مهسا مرده

پلیس امنیت اخلاقی او را کشته

در بیست و دو سالگی

خونش در قلب کسانی که عدالت را فریاد می‌زنند جاری شده

و صورت زیبایش

رمزی شده

از مظلومیت تمام خواهران ایرانی‌ام