روز آنلاین - RoozOnline.net

ژینا فاتح جلد مجلات جهان

جنایت هولناک کُشتن دختری جوان به دست پلیس به سرعت جهانی شد. نشریات جهان گزارش این قتل را منعکس کردند. عکس مهسا بر صفحات نخست روزنامه‌ها و مجلات معتبر جهان جا گرفت. گزارش‌های  جنبش «زن، زندگی، آزادی» همراهش انتشار یافت. صدها ویژه‌نامه منتشر شد. برای روزها مهسا امینی چهره اول جهان بود و هنوز انتشار عکس‌ها وگزارش‌ها در باره این جان‌باخته‌ی راه آزادی ایران ادامه دارد.