روز آنلاین - RoozOnline.net

هوش مصنوعی و ملکه زیبایی فرانسه

پیش بینی هوش مصنوعی اشتباه بود و ایندیرا آمپیوت ملکه زیبایی سال پیش تاج سلطنتی را بر سر ملکه جدید گذاشت.

ایو ژیل، از ایالت “نورد پاس دو کاله”به عنوان ملکه زیبایی فرانسه در ۲۰۲۴ انتخاب شد و در ۲۰ سالگی به رویای خوددست یافت.
ایو ژیل یک مدل فرانسوی چهارمین زن از نورد پاس دو کاله است که برنده میس فرانسه شده است.