روز آنلاین - RoozOnline.net

شماره ۵۴ - شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

No.54 ,Sat. March 9th, 2024

پخش ویدیو

زنان هفته- مهسا (ژینا) امینی که تاریخ نبرد سترگ آزادی را به نام خود رقم زده است، در پایان سال ۱۴۰۲ صفحه زرین دیگری را هم می‌گشاید: سازمان ملل ؛جمهوری اسلامی را مسئول قتل ظالمانه او اعلام می کند.مهسای دیگری- مهسا قربانی- در جایگاه نخستین داور زن تاریخ دربی پایتخت جای می گیرد.خواهر آرمیتا گراوند در سالروز تولدش عکسی از کودکی او منتشر می کند.فرانک پرتو آذر دوچرخه سوار شیرازی ، اولين مدال انفرادى تاريخ دوچرخه سوارى دختران ايران در قهرمانى آسيا و بازي‌هاى آسيايى را به گردن می آویزد.
لوریس چنکاواریان- رهبر نامی ارکستر – قطعه‌ای موسیقی برای مریم میرزاخانی می سازد و به خانواده ی اوتقدیم می کند.جایزه زنان شجاع به فریبا بلوچ می رسد. نرگس کلُهر فیلمساز عنوان” شهید” را از فامیلی خود قلم می گیرد.

Slide Heading
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide