روز آنلاین - RoozOnline.net

شماره ۵۲- شنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲

No.52 ,Sat. Feb25th, 2024

پخش ویدیو

بهارنرم نرمک می رسد- ما ایرانیان دربند استبداد مذهبی، سپندار مذگان را می گذریم، بسوی روز جهانی زن می رویم و همه ندای داریوش کبیررا در گوش داریم.پردیس افکاری دور از وطن و در آرزوی ایران آزاد به خوب ابدی می رود.و ما در پاسخ تبار ضحاک برای شرکت در انتخابات تکرار می کنیم:
“رای دادن یعنی خیانت به خون جانباختگان ، به ملت ، به ایران…”
و ۳ تصویر تزئینی داریم از مریلین مونرو که اولیس جویس را می خوانده، برج ایفل از نگاه پیر بولات هنرمند فرانسوی، بوسه کار گوستاو کلیمت.

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide