روز آنلاین - RoozOnline.net

دلتنگی

طاهره نمازی

سخترین موقعیت در زندگی شرایطی هست که دیگه احساس میکنی از چیزی لذت نمیبری

چیزی خوشحالت نمیکنه

حتی شرایطی و هم نمیتونی متصور بشی که شاید از این شرایط روحی خارج بشی

حداقل شرایطی که محقق بشه….

بله سخته و شاید فقط همون تراشه مغزی ایلان ماسک

یه تغییراتی تو مغزت ایجاد کنه که

با حذف و اضافه یه قسمتهایی از مغز

به کل

اون حسرتها و فکرو خیال و رویاها تغییر کنه

وگرنه

داروهای ضدافسردگی هم شاید یه مقدار هورمون شادی تزریق کنن

ولی در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکنن….

بله

واقعا امیدوارم نوروساینس اینقدر پیشرفت کنه

که مثل هاردو رم کامپیوتر بشه مغزو تغییر داد…..

تا کلا یادت بره

چقدر خوشبخت بودی

و الان دلتنگ چیزی نباشی…..واقعا از دلتنگ بودن و غصه خوردن خسته شدم…