روز آنلاین - RoozOnline.net

دفترهای پیشاسقوط

فترهای پیشاسقوط برای ثبت تاریخ‌اند. برای روایت داستان زنان و مردانی که دیگر در برابر ظلم و تحقیر و سرکوب زانو نمی‌زنند. مانند فیلم‌هایی که دیده‌ایم، اما این بار در زندگی واقعی، با مشت‌های گره‌خورده از خشم، سینه سپر کرده‌اند و با جبر پیکار می‌کنند، بی‌آنکه دقیقاً فرجام این راه را بدانند. اما مگر همیشه نگفتیم مهم مسیر است، نه مقصد؟

برای مشاهده بیشتر، حمایت و خرید مجموعه، اینجا کلیک کنید.