شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

آرزوی عشقی چنین

گلشیفته فراهانی

جمهوری اسلامی قاتل پور احمد گلشیفته فراهانی مرگ تو را باور ندارم.‌ تمام جانم با مهرانه همسرت است. هر گاه به عشق فکر می‌کردم یاد تو و مهرانه می افتادم

بیشتر بخوانید