شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

معنای حجاب در ادبیات و عصر جدید

سارا فضلی

واژه حجاب از فعل متعدی «حجب» گرفته شده، به معناى مانع شدن. در اصل یعنی چیزی که بین دو فضا قرار می‌گیرد، فاصله و جدایی می‌ اندازد. به این تعبیر حجاب همان پرده است..

بیشتر بخوانید