شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

تب سوزان زندگی

تهمینه مفیدی

این عکس کمی پیش از تولد سه سالگی ام گرفته شده است و حتما تب ندارم که با چنین شوقی خودم را به برفی سپرده‌ام که سال‌هاست از آن بیزارم

بیشتر بخوانید