روز آنلاین - RoozOnline.net

حیف نیست در بهار…

ارغوان جهان مهین

دیدم با پولم هیچ کاری نمیتونم بکنم رفتم دندانپزشکی و عکس نوشت و یه عصب‌کُشی یا کِشی داشتم و دوتا هم سطحی پر کردن …

بیشتر بخوانید