شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

یک قتل معمولی که جهانی شد

صوفی زمانی ژینا (مهسا) امینی در پایتخت ولایتِ عدل علی«غریب» است. از سقز با خانواده آمده  که تهران را ببیند. صبح یک روز آفتابی از خانه بیرون ‌می‌زند و بدون آن‌که خودش خبر داشته

بیشتر بخوانید

یک ماه پس از جان‌باختن مهسا

  با دسترسی همگانی به گوشی‌های هوشمند، ثبتِ تصویر، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم در سراسر دنیا شده است و ایران نیز در این زمینه مستثنی نیست. اما در برخی نقاط دنیا که چرخش آزاد

بیشتر بخوانید

دستاورد بزرگ خیزش تاریخی زنان ایران

کمابیش از اوان دهه‌ی نود میلادی نیازهای گلوبالیسم و ارزش‌های پسامدرن دست در دست هم فضای فرهنگی نوینی را به وجود آوردند که شاخصه‌ی آن چندفرهنگ‌گرایی یا چندگانگی فرهنگی بود.(۱) این چرخش فرهنگی و

بیشتر بخوانید

چرا «مهسا امینی» نمودگار شد؟

«مهسا امینی» نه چریک و فعال سیاسی بود، نه از «دختران چهارشنبه‌های سفید»، نه کسی که بخواهد با «حجاب» مبارزه کند و نه «فمنیست» و نه از آن دسته کسانی که بخواهند برای حزبی

بیشتر بخوانید