شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

خانه ای روی آب

مینا اکبری
فارغ‌التحصیل رشته هنر از مدرسه هنر جان پاورس آمریکا، برای نسلی که سینما رفتن و درباره سینما خواندن را در دهه‌ ۶۰ آغاز کردند، چیزی فراتر از یک بازیگر

بیشتر بخوانید

حملۀ خارجی؛ آری یا نه؟

فاضل غیبی
اگر دقت کرده باشید، در طول سالیان گذشته، هر بار که حکومت اسلامی بر اثر خیزش مردم در تنگنا قرار می‌گیرد و یا تنش این حکومت با کشورهای خارجی

بیشتر بخوانید

گریز از تفکر

نیکروز اعظمی
آنچه فرهنگ ما با آن بیگانه است و آن را هرگز در خود جای نداده و نمی‌دهد تفکر یا همان تفکر در باره تفکر است.اما به جایش شبه تفکر را در آن جایی هست

بیشتر بخوانید