روز آنلاین - RoozOnline.net

چهار فوق ستاره با صداهای جادویی

گویندگان و مجریان زیبای دهه پنجاه در تلویزیون ملی ایران.
گلی یحیوی نخستین گوینده تلویزیون از زمان کانال ۳ و تلویزیون ثابت پاسال ،دلارام کشمیری و مریم خموش…مریم خموش همسر فریدون فرح اندوز در یک تصادف فوت کرد وفرزندش هم همین طور ….ازاده وزیری و فخری نیکزاد و ژاله کاظمی که محشربودند..هم در جذابیت و هم صدا و بیان. …..