شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

کنسرت مسخره ی بانوان

هانا کامکار خواننده و نوازنده ایرانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تا برطرف شدن ممنوعیت صدای زنان کشور، هرگز پای به هیچ کنسرتِ خواننده‌ مرد محور، نخواهم گذاشت و کنسرت «مسخره‌ی بانوان» را هم سالیان است تحریم کردم. خانم کامکار نوه حسن کامکار و فرزند بیژن کامکار است.