شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

همه‌ی ما شریک جرم هستیم

کتاب « همه‌ی ما شریک جرم هستیم» نوشته‌ی کیومرث پور احمد سال پیش توسط نشر مهری در لندن چاپ شد. این کتاب با اسم مستعار حمید حامد منتشر شده بود. می‌توانید کتاب را از لینک زیر دانلود کنید.

همه ما شریک جرم هستیم