شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

وظایف و شرایط

طاهره نمازی


وقتی شرایط تغییر میکنه وظایف هم تغییر می کنه اینجور میشه که همونقدر که ناراحتی و بی روحیه باید یه سری کارها رو به اجبار انجام بدی دیگه زندگیت مال خودت نیست….زندگیت میشه کارها و فعالیتهایی که از سر وظیفه باید انجام بدی و شاید اگه توانی و حوصله ای برات باقی بمونه به اون قسمتی که مربوط خودت هست بپردازی….که معمولا از قسمت خودت میزنی که به اون زندگی ناخواسته اجباری سامان بدی….


حالا چقدر از لحاظ اخلاقی خودت و موظف به انجام این وظایف بدونی برمیگرده به نوع تربیت و فکرو فرهنگ و وجدان وعقل و….هزار تا فاکتور دیگه که برآیندش میشه تصمیمی که میگیری و عمل میکنی….این خیلی سخته که اخلاقی باشی یا عاقلانه عمل کنی

احساساتت دخیل باشه

یا نگاه سرد منطقی که عمر کوتاه میدونه و فرصتهارو کم…

سخته

سخته

سخت…..