شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

این رژیم سقوط خواهد کرد

گلشیفته فراهانی در برلینانه: این رژیم سقوط خواهد کرد

گلشیفته فراهانی در افتتاحیه‌ جشنواره‌ فیلم برلین خطاب به حضار گفت که «این رژیم سقوط خواهد کرد. فقط نیاز داریم که به آن اذعان کنید… ما برای [تحقق] زن زندگی آزادی به ‌همه‌ شما نیاز داریم».

اظهارات وی با تشویق طولانی‌مدت حضار مواجه شد.