شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

هیلاری کلینتون: مرگی دلخراش

hillary clintonبعد از مرگ دلخراش مهسا ژینا امینی ایرانی‌ها برای حقوق اولیه‌ی انسانی خود به خیابان آمده‌اند. ایرانی‌ها شایسته این هستند که به دور از خشونت و  ترس زندگی کنند. دنیا تماشا می‌کند.