روز آنلاین - RoozOnline.net

سیستم بیمار!طاهره نمازی


شاید در آینده یه برنامه نویس نابغه همینجور که مسیر پرواز یه هواپیمارو با توجه به شرایط جوی شبیه سازی میکنه
یه نوع نابغش
کل طبیعت رو بتونه شبیه سازی کنه
و طبق همون قانون علت و معلولی
یا عمل و عکس العمل نیوتن
اگه خیلی دقیق بشه همه عوامل و دقیق دخالت داد
بشه پیشگویی کرد…
مثلا بگی فلانی با توجه به هزار تا فاکتور جوی و جسمی و فیزیکی و ….الان و این و ثانیه سکته قلبی میکنه
یا تمام ادمهای یه منطقه خاص در یک اقلیم خاص
با تغییرات جوی دقیق شبیه سازی شده قرار هست رنگ پوستش این بشه رنگ چشمشون
یا قدشون…
و اینجوری میشه که بعد می رسیم به جمله علی حاتمی
که بله
همه چیمون به همه چیمون میاد….از یک اقتصاد بیمار
یک فرهنگ بیمار
و بالتبع ادمهای بیمار میاد بیرون
به هرحال این کمبودها از یه جایی میزنه بیرون
میشه حسادت
میشه بدذاتی
میشه هزار تا کار شنیع و پست
که قدیما میگفتن
فقط از ادم های بی بته و بی خانواده سر میزنه
بله
قشنگ
اوناییکه الیت بودن
رفتن جاییکه الیت ها میتونن سالم زندگی کنن
اونهاییم که موندن نه همشون
ادمهایی هستن که شدن از بدنه همین سیستم بیمار
بی بته
و بی خانواده
اکثرا
نه تماما……در رفتارهای ادمهای اطرافتون دقیق بشین
خیلی مشهود و محسوس میبینین…..بی اصالتی وبی وجدانی رو….