روز آنلاین - RoozOnline.net

همه حیوانات با هم برابر هستند، اما …

همه حیوانات با هم برابر هستند، اما برخی از بقیه برابرترند

خواندن داستان‌ها به ویژه آن‌هایی که به صورت نمادین با هدف نقد وضعیت جامعه‌های گوناگون نوشته شده‌اند، خالی از لطف نیست. ما در میان داستان‌ها، گاهی خودمان را در نقش قهرمان آن می‌یابیم و گاهی می‌بینیم که رفتارمان بی‌شباهت به شخصیت‌های فرعی ماجرا نیست. دقیقا همین موضوع، جذابیت خواندن داستان‌ها را افزایش می‌دهد. در جریان داستان‌ها می‌توانیم بدون زندگی کردن یک ماجرا، تجربه‌های گوناگون را به سوغات ببریم؛ عبرت بگیریم و تجربه کنیم. کتاب «قلعه حیوانات» به قلم «جرج اورول» نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی نوشته شده است. او به دلیل خشم خود از شرایط ناعادلانه و ظالمانه شوروی سابق، نوشتن این کتاب را آغاز کرد.