روز آنلاین - RoozOnline.net

۵۰۰ قطعه موسیقی برای ژینا – مهسا


در میانه قطعات موسیقی، منتخبی از اشعاری که طی سال گذشته در این برنامه خوانده شده، تقدیم می‌شود. برای تهیه این برنامه ما نزدیک به ۵۰۰ قطعه موسیقی گوش دادیم. یعنی توانستیم ۵۰۰ کار پیدا کنیم که برای مهسا ژینا امینی و این جنبش ساخته شده است.


قطعات موسیقی را اینجا بشنوید.