روز آنلاین - RoozOnline.net

یادگاری از روزگار روز آن لاین

روز آنلاین – نخستین روزنامه‌ی آن لاین ایران- پس از طول ۱۲ سال فعالیت و انتشار ۲۵۰۰ شماره، در سال ۲۰۱۶ مجبور شد فعالیت خود پایان دهد.عکس بالا یادگار یکی از ویژه نامه هایی که به مناسبت ۲۲ بهمن منتشر می شد.هواپیمای مقوایی چند سال بعداز انتشار این عکس ، درآتش خشم مردم می رود که خاکستر شود.