روز آنلاین - RoozOnline.net

گرامی‌داشت”زن، زندگی، آزادی”در جهان

روز زن را برای همه مبارزات زنان و همه رنج‌های زنان جهان به یاد داشته باشید. زنان ایران از استبداد و سنت مردسالار و فرهنگ قرآنی رنج دیده اند. قرآن ضد زن است و حجاب و تحقیر و تنبیه زن در قرآن است. آخوند و نواندیش دینی و روزنامه‌نگاران سطحی نگر و کنش‌گران بی دانش همیشه گفته اند که در اسلام زن آزاد است. اینها هر جا که توانستند سانسور کردند. در پاریس روزی گفتم آیه های اجبار حجاب در قرآن است. چپ گرایان مرا سانسور کردند. اسلام محصول یک جامعه خشونت‌گرا و بیابانی و قبیله‌ای است. تمدن ایرانی و مدرنیته بنیاد فکری ماست. آزادی زنان در بیرون از اسلام میسر است. علیرغم تمام شگردها اسلام سیاسی شکست خورد. فمینیسم اسلامی یک توطئه علیه آزادی زن است. کسانی که اسلام را برای زن تجویز می‌کنند طرفدار ستمگری علیه زن هستند.

جلال ایجادی

عکس ها از گزارش رادیو فردا