روز آنلاین - RoozOnline.net

پیشگام در زمینه پژوهش سرطان

دکتر جین کوک رایت در زمینه پژوهش سرطان پیشگام بود و با موثرتر ساختن شیمی درمانی، جان میلیون ها انسان را نجات داد. دکتر رایت در سال هزار و نهصد و چهل و پنج با درجه ممتاز از دانشکده پزشکی نیویورک فارغ التحصیل و یک جراح مشهور و استاد رشته جراحی شد. او همچنین رئیس بخش شیمی درمانی و معاون دانشکده پزشکی نیویورک بود. پژوهش های دکتر رایت طیف گسترده ای از عوامل ضد سرطان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و تکنیک هایی نو را برای انجام روند شیمی درمانی سرطان معرفی کرد. دکتر رایت علاوه بر اینکه اولین بانویی بود که به عنوان رئیس انجمن سرطان نیویورک انتخاب شد، همچنین یکی از بنیانگذاران انجمن انکولوژی بالینی آمریکا بود.

منبع: USAbehFarsi