روز آنلاین - RoozOnline.net

پیروزی “سپیده “بر تاریکی !

ابوالفضل  محققی

تنها چیزی که از خودِ آزادی زیباتر است، ایستادن برای «آزادی» است.”

سپیده رشنو

سپیده رشنو، صبح دوشنبه ۱۰ مهرماه درمقابل مجتمع قضائی ارشاد دادگستری تهران همچنان که دراینستاگرام خود نوشته بود  «با همین پوشش، همراه با وکیلم آقای پناهی‌پور در دادگاهی حاضر خواهم‌ شد.» حاضر شد.


 زنی آزاده با پوشش اختیاری خود جای گرفته بر بلندای جنبش مهسا که بی شک از تاثیر گذار ترین چهره های آن بود! زمانی که با چهره شکنجه شده در صفحه تلویزیون ظاهر شد و همدردی ملتی را بر انگیخت .


حال با قامتی چون سرودر مقابل مجتمع قضائی ارشاد دادگستری تهران ایستاده است تا از اتهاماتی که مرتکب نگردیده دفاع کند.دادگاهی که بخاطر حجاب اختیاری او  اجازه ورود به وی  نداد.


 دفاع کند از«حقِ انتخاب پوشش و حقِ نوشتن دربارهٔ آن‌چه بر من گذشته. برای دفاع از «زن» بودن؛ قسمتی از بدن به نام «مو» که همه-مرد و زن- به طور طبیعی آن را داریم»


سرو قامتان سرزمین من !

کدام نیروی اهریمنی قادر به شکستن روح بیدار شده یک ملت در قامت چنین زن آزاده ایرانیست .

.

خانواده از او میخواهند که دست از پافشاری بر مقابله با حجاب اجباری بردارد.جواب او این است :” من به درستی کاری که می‌کنم اعتقاد دارم”.


«می‌‌بینم که خانواده‌‌ام آرامش را از دست خواهند‌داد و از هر جهتی تحت فشارهای متفاوت قرار خواهند‌گرفت. اما تنها می‌دانم که حقیقت همین تصویر است که دارید می‌بینید و هیچ‌ راهی جز پای‌بندی به حقیقت نمی‌بینم.»


‌ «در مورد زندگی باید بنویسم که هر روزِ زنده بودن و هر ساعتِ زندگی کردن را عمیقاً چشیده‌ام و جشن‌ گرفته‌ام. پیشانیِ دردهام را بوسیده‌ام و رنج‌هام را در آغوش گرفته‌ام. هیچ انگیزه‌ای برای مُردن و خودکشی ندارم که اگر داشتم برای «زندگی» و روزهای بهتر تلاش نمی‌کردم.»او ستایشگر تلاش زنان ایرانی برای دست یافتن به آزادی است . «یقین دارم هیچ‌گاه این‌چنین کنار هم نبوده‌‌ایم و به قدرتِ خود و یکدیگر و ایستادن کنار یکدیگر باور نداشته‌ایم.»


زنی از بیشمار زنان ایران که در مقابله با حجاب اجباری تحمیل شده از سوی حاکمیتی بغایت ارتجاعی ،زن ستییز وکودک کش بجان ایستاده اند.


 «ما ایستاده‌ایم.  تنها چیزی که از خودِ آزادی زیباتر است، ایستادن برای «آزادی» است.»


آیا کلامی زیبا تر از این بر آمده از جان عاشقی که بهائی بسیار سنگین برای آن پرداخته است می توان یافت ؟


آی آزادی که بهایت سنگین است اما در آغوش کشیدنت حیات آفرین ولذت بخش. عجین شده با نهال آرزو وببار نشسته با مبارزه، امید و پیروزی.


 پیروزی “سپیده “بر تاریکی