روز آنلاین - RoozOnline.net

نگاه کن!

روزهایی هست که در آن،
نوشتن میتواند
درست مانند یک هفت تیر
که انگشت بر ماشه اش گذاشته باشم
بسیار خطرناک شود…

~ مارتا ریورا/ دومینیکن