روز آنلاین - RoozOnline.net

نماد جنبش سبز

 

Created by master sculptor Paula Slater

 

 

لیدا پرچمی

 

هر سال روزنامه تایمز لندن، یک چهرۀ اثر گذار جهان را بعنوان فرد سال معرفی می کند. امسال این عنوان به ندا آقاسلطان، دانشجوی جوانی که در اولین تظاهرات بزرگ  معترضان به نتایج انتخابات به قتل رسید، اهدا شده است.

پیش از این هفته نامه آمریکائی تایم نیز نام ندا آقاسلطان را در لیست شخصیت هائی که از خود قهرمانی نشان داده اند، قرار داده بود. نام ندا در این لیست پس از خلبان آمریکائی که توانست با فرود آوردن هواپیمایش بر روی آب، جان مسافران را نجات بدهد، بعنوان نفر دوم قرار گرفت.

ندا آقا سلطان به نماد جنبش سبز تبدیل شده است و از آنجا که چهرۀ یک زن جوان امروزی ایران را نشان می دهد، خودبخود این نماد جوان زنانه در کنار دیگر جوانان که در راه تغییر تلاش کرده و کشته شده اند به نماد مقاومت و آزادی بدل گشته است.

کشته شدن ندا درحالی که تنها برای ابراز خواسته های دموکراتیک خود در حرکت صلح آمیز و عدالت خواهانه مردم ایران شرکت کرده بود جهانیان را تحت تأثیر قرار داد، به نحوی که رئیس جمهوری آمریکا نیز جایزۀ صلح نوبل خود را بصورت غیر مستقیم با او و دیگر آزادیخواهان جهان تقسیم کرد. آثار هنری متعددی نیز دربارۀ او ساخته شد و یک بورس تحصیلی نیز در انگلیس به نام او نامگذاری شد.

همزمان با انتشار خبر انتخاب ندا آقاسلطان بعنوان فرد سال، محمود احمدی نژاد درگفتگو با شبکه چهار تلویزیون انگلیس ایران را کشوری آزاد خواند که به برخی از کشورهای اروپائی شباهت ندارد.

وی افزود مردم ایران می توانند اظهار نظر کنند، حتی فریاد هم بزنند. احمدی نژاد با اشاره به آنچه که وی آن را “بازی سیاسی و تبلیغاتی رسانه ها” نامید، خبرگزاری “بی بی سی” را دروغگو خواند و ادعا کرد که قتل ندا آقاسلطان یک سناریوی تبلیغاتی بوده است. وی گفت : “امروز ثابت شده که این مسئله یک دروغ بزرگی بوده است”.

منبع : رادیو فرانسه