روز آنلاین - RoozOnline.net

نسرین متحده: رقص؟ شعر؟

موسیقی؟ ترانه سرایی؟ رقص؟ شعر؟ ادبیات؟ هنرهای ترسیمی؟ عکاسی؟

مجسمه سازی؟ سینما؟ هنرهای نمایشی؟ و مهرورزی؟ آشتی جویی؟ یاری گری؟ و اینک شیرینی پزی؟!

این ها را گفتم تا در روزهای شادی از افتخار آفرینیِ عزیزانمان از یک سو, و اندوه از خشم طبیعت و بی رحمی سیاست از سوی دیگر؛ رویم بشود تا از روز تولدم بگویم. اما گمان میکنم سپاسگزاری از تمام شما عزیزان, اگر مهر مرا در خود داشته باشد, که دارد, رواست.

برای مهربانیتان, گل و شیرینی گذاشته ام. فکر کردم از “ممنونم” و “لطف دارید” بیشتر به دلتان بنشیند.

اگر تبریکی پاسخ نداده باقی مانده, تلاش میکنم همه را پیدا کنم.

با عشق و برآورده شدن آرزویم پیش از خاموش کردن شمع ها…