روز آنلاین - RoozOnline.net

معصومه ضیایی: روی برف ها

روی برف‌ها
روبروی هم ایستادند
با چشم‌های گِرد آرام‌
با نوک‌های تیز سرخ
بر برف‌ها هیچ نبود
بر برف‌ها سپیدی بود
تنهایی و سرما

معصومه ضیائی