روز آنلاین - RoozOnline.net

مرگ و دوشیزه

مرگ و دوشیزه یا دوشیزه و مرگ یا مرگ و دختر جوان یا مرگ و دختر نخستین نمایشنامهٔ آریل دورفمان است.

پائولینا سالاس یک زندانی سیاسی سابق در یکی از کشورهای آمریکای لاتین است که توسط یک پزشک سادیست که هرگز چهره اش را ندیده بود مورد تجاوز قرار گرفته بود. سال‌ها بعد، پس از سقوط رژیم سرکوبگر، پائولینا در یک خانه روستایی با همسرش جراردو اسکوبار زندگی می‌کند. وقتی جراردو از دیدار رئیس‌جمهور برمی گردد، لاستیک پنچر می‌شود. غریبه ای به نام دکتر میراندا برای کمک به او می‌ایستد. دکتر میراندا جراردو را به خانه می‌راند و در اواخر شب برمی گردد. پائولینا از روی صدا و رفتار میراندا او را می‌شناسد.

– نسخه رایگان ترجمه فارسی کتاب را می توانید در بخش کتاب دانلود کنید.