روز آنلاین - RoozOnline.net

ما گاو مش‌ حسنیم!!!


محسن خیمه دوز


تحلیل قتل های اخیر


…….. ما ایرانیان هم مش‌حسن نیستیم، ما گاو مش‌حسنیم!!!


۱- عباس کیارستمی گفت جنگ ایران و عراق، جنگی بی‌فایده و بی‌نتیجه بود.

مدتی بعد در بیمارستان با سهل‌انگاری عمدی چند پزشک خائن به قتل رسید.


۲- کیومرت پوراحمد از دیوث‌های مسلط بر کشور سخن گفت و رمان دیوث‌نشانش را در خارج از کشور چاپ کرد……مدتی بعد توسط چند قاتل اجیره‌شده به طور سازمان‌یافته در ویلایش به قتل رسید و بعد از قتل سازمان‌یافته از جسدش هم عکس گرفتند و منتشر کردند تا هم اقتدار خودشان را به رخ بکشند، هم به صورت همکاران، خانواده و دوستدارنش تف بیندازند.


۳- داریوش مهرجویی گفت عباس کیارستمی را کشتند. از علی دائی، علی کریمی و جنبش اعتراض ۱۴۰۱ حمایت کرد. کشتار دختران معترض به حجاب تحمیلی را محکوم کرد. در آخرین مستندی که از او ساخته شد گفت: چهل سال سر ما کلاه گذاشتند و من این کلاه را نمی‌خواهم. در همان مستند به همسرش گفت روسریت رو بردار. نترس. دوران روسری تموم شد.و… مدتی بعد همراه با همسرش توسط چند قاتل اجیره‌شده به طور سازمان‌یافته در ویلایش با ضربات کارد به قتل رسید. مأموران حکومتی هم بلافاصله به محل قتل آمدند و گفتند خیال‌تان راحت، هم منزل دوربین نداشته، هم دوربین‌های شهرک خراب بوده !مثل دوربین‌های ماشین ون که مهسا در آن با ضربه مأموران به قتل رسید، مثل دوربین‌های واگن قطاری که آرمیتا در آن با ضربه مأموران به قتل رسید.


۴- ما ایرانیان هم مش‌حسن نیستیم، ما گاو مش‌حسنیم!!!