روز آنلاین - RoozOnline.net

ماهور، ظهور نور…


ظاهر ماهور، ظهور نور بود بر دیده های کور….حضوری پرشور که سوگ پدر را شاعرانه تر کرد و خاکسپاری اش را باشکوه تر….تابوت پدر را بر شانه هایش گذاشته تا تابوی مردانه مراسم را بشکند و صلابت زنانه اش را در سوگ پدر به نمایش بگذارد…و این چقدر ستایش برانگیز است…پدرها عمری رنج پدر بودن را بر شانه های خویش به دوش می کشند و حالا دختری این رنج تجسد یافته را بر شانه هایش گذاشته تا تراژیک ترین لحظه پدر و دختری را به تصویر بکشد….آنگاه با صراحت از پدر شاعرش سخن بگوید…بایستد و بگوید پدرم کنار هیچ قدرتی نایستاد….تا بگوید پدرم هیچ وقت نان سیاست را نخورد اما سیاسی ترین شعرها را سرود….پشت این صلابت و صراحت می توان رد نگاه پدری را پیدا کرد که باشکوه زیستن را به دخترش آموخت…شجاعت شاعر بودن را…شمایل زن بودن را


ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی، در مراسم خاکسپاری پدرش بدون حجاب اجباری حاضر شد. او به‌رغم مخالفت مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با پوشش اختیاری پشت تریبون ایستاد و سخنرانی کرد. ماهور احمدی تأکید کرد که پدرش هرگز «نان سیاست را نخورد اما سیاسی‌ترین شعرها را سرود».

رضا صائمی


منبع: صفحه اینستاگرام خان سینما