روز آنلاین - RoozOnline.net

قشنگِ کامکارها!

قشنگ عزیزم، خواهر کامکارها
با آمدن‌ت به این جهان، ما پسران کامکار ، تمرین برادری و برابری را آغاز کردیم. از همان روزهای اول، تاج سر همه ما بودی و منزلتی خاص در دل ما داشتی و حضورت در جمع هفت برادر پر شور، روی تمام صحنه‌های جهان، لطف زیبای زنانگی را به جمع ما می بخشید و چون الماس می درخشیدی.

انقدر بزرگ و عزیزی که هرگز و تحت هر شرایطی نپذیرفتیم، بدون تو پا بر روی هیچ صحنه‌ای بگذاریم و این «اتحاد و یکی بودن» را مدیون استاد حسن کامکار و مادر عزیزمان زمانه بهرامیان هستیم که آزادگی و برابری را از طفولیت به ما مشق کردند.
در روز عشق به دنیا آمدی و زاده عشقی و وجودت همه عشق ، من هم چیزی جز عشق ندارم که نثار وجود نازنین‌ت کنم
دوستت دارم ای یگانه‌ترین خواهر
تاج سر مایی تا ابد
تولدت مبارک


هوشنگ کامکار
۲۵بهمن۱۴۰۲