روز آنلاین - RoozOnline.net

فریاد زن، زندگی، آزادی بر مزار حسین زمان


جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه پیکر حسین زمان خواننده سرشناس ایران در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.


زینب زمان دختر او که با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده، به اظهار امیدواری برای رسیدن به «ایران آزاد و تهی از ظلم» در سخنرانی مراسم تشییع پدرش گفت: «پدرم را سال‌ها تصویرش، صدایش، هنرش و حتی معلمی کردنش را ممنوع کردند، چرا که همواره کنار مردمش و برای آزادی مردمش ایستاد و هرگز در برابر ظلم سکوت نکرد. در چند ماه اخیر تنش رنج مردم را تاب نیاورد و یک هفته‌ای که مرا در انفرادی و دور از بالینش نگه داشتن، پاهایش قدرت ایستادن را از دست داد، شک ندارم از غم مردمش، بیماری چنین با سرعت بر او چیره شد.»


خانم زمان در سخنانی که با استقبال شرکت‌کنندگان در این مراسم مواجه شد، گفت: «ظلمی که سال‌ها به پدرم شد را فراموش نخواهم کرد. از این پس من زینب زمان، دختر حسین زمان با قلبی پاره پاره صدای پدرم خواهم بود که صدای مردم بود.»


در این مراسم ابوذر زمان فرزند دیگر حسین زمان نیز گفت که آخرین کار پدرش برای «زن زندگی آزادی» خوانده شده است.


ایران امروز