روز آنلاین - RoozOnline.net

عهد می‌بندم که از پای ننشینم

پیام نرگس محمدی به مراسم اهداء جایزه بنیاد اولاف پالمه: عهد می‌بندم که از پای ننشینم


مفتخرم که جایزه معتبر اولاف پالمه از کشور سوئد را دریافت کرده‌ام. این جایزه به نام انسانی است که زندگی‌اش تصویری از بشر دوستی و صلح‌طلبی و توسعه است.

این جایزه را در شرایطی دریافت می‌کنم که مردم سرزمینم ماه‌هاست علیرغم کشتار خیابانی، اعدام، بازداشت و زندان در خیابانها ایستاده و اعتراض کرده و خواهان گذار از حکومت جمهوری اسلامی هستند.

دستگاه سرکوب حکومت استبدادی ۴۴ سال با سرکوب گستره مخالفان و معترضان، نهادهای مدنی مستقل مردمی و آزادی بیان و مطبوعات و بی‌معنا کردن صندوق‌های انتخابات و رای مردم در دوره‌های مختلف، راه هرگونه تحرک سیاسی و اجتماعی را مسدود کرده و در واقع راهبرد اثرگذاری جنبش‌ها و فعالیت‌های مردم را به دلیل پاسخگو نبودن خود (حکومت) به حاشیه رانده است.

همچنین دستگاه ایدئولوژی حکومت با به کارگیری تبلیغات وسیع و پرهزینه و سوءاستفاده از سیستم قانونگذاری، تبعیض و نابرابری جنسیتی، قومی، مذهبی و صنفی را به امری رایج و با بار ارزشی مقدس‌گونه تبدیل کرده است.

‎در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای نیز جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای دیگر با بر عهده گرفتن جنگ‌های نیابتی در منطقه، سیاست سرکوب جنبش‌های دموکراسی‌خواه مردم منطقه از شر استبداد و تقویت و پشتیبانی از حکومت‌های غیردموکراتیک و استبدادی و ترویج جنگ‌افروزی، خشونت‌طلبی، نفرت‌پراکنی و تفرقه را در پیش گرفته‌اند. حکومت‌های مانند نظام فعلی در ایران نه تنها تحقق دموکراسی و حقوق بشر را در سرزمین ایران، بلکه صلح و امنیت و توسعه را در منطقه به مخاطره افکنده است.

‎بدیهی و مشهود است که به میزان گستردگی و شدت گرفتن اعتراضات مردمی، بر شدت خشونت و سرکوب حکومتی افزوده خواهد شد .در این شرایط بی تردید ما بیش از پیش به حمایتهای موثر نهادهای بین‌المللی و همبستگی جهانی نیار خواهیم داشت که امیدوارم شاهد آن باشیم.

‎در پایان به عنوان یک زن ایرانی با فعالیت مدنی قریب به ۳۰ سال، تاکید دارم که در این مقطع “یک زن مدافع حقوق بشر و صلح طلب”ام که معتقد و تلاشگر برای گذار از جمهوری اسلامی هستم و مرحله پس از گذار از حکومت، یعنی مرحله تحقق دموکراسی و تضمین حقوق بشر، اهمیتی کمتر از مرحله براندازی برایم ندارد. شرایطی که بتوانیم به صلح و توسعه جهانی یاری رسانده و به ایجاد تفاهم بین‌المللی و حفظ امنیت برای کشورهای جهانی مبادرت ورزیم.

‎با دلی سرشار از عشق و امید و سرزندگی عهد می‌بندم که تا تحقق صلح و حقوق بشر و به واقعیت پیوستن رویای آزادی و برابری در ایران و جهان از پای ننشینم.

زنده باد آزادی، برابری مدنی و دموکراسی

‎نرگس محمدی
‎زندان اوین