روز آنلاین - RoozOnline.net

عنصر حیاتی

 Marta Zgierska – Azyl ( پناهندگی)

السا مورانته

اروتیسم تأیید خود به خودی زندگی، و عنصر حیاتی جوهر انسانی است. ما نمی توانیم آن را به عنوان یک موضوع تحقیرآمیز در نظر بگیریم وقتی که به شخص انسانی در صداقت او احترام می گذاریم.

عیب برخی از جوامع و مذاهب خاص این است که انسان را به دو نیم می کنند و او را نیمی بزرگ و نیمی خوار می دانند. و ما باید تا آستانه عصر اتمی صبر می‌کردیم تا علم این واقعیت را اعلام کند: که سرخوردگی اروتیسم نیز مانند خواب عقل، هیولا می‌آفریند.


السا مورانته (8 اوت 1912 – 25 نوامبر 1985)-شاعر و نویسنده ایتالیائی