روز آنلاین - RoozOnline.net

شهبانو فرح پهلوی: مصیبت بزرگ

farah-pahlaviبار دیگر فرزندی از ایران زمین به دست گزمه‌های حکومتی ضد ایرانی جان خود را از دست داد. من به عنوان یک مادر ایرانی آن مصیبت بزرگ و دردناک را به مادر، پدر ژینا و بازماندگان او از صمیم قلب تسلیت می‌گویم.

با تمام تلاش‌های رژیم برای سرکوبی زنان، مبارزات آزادی‌خواهانه و خستگی‌ناپذیر زنان ایران قابل ستایش و تقدیر است.