روز آنلاین - RoozOnline.net

شماره ۴۹- شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

No.49,Sat. Feb 3th, 2024

آواز کوچه

سیمینگل قریشی
لباس خوابم را پوشیدم و زیر ملحفه‌ی گل دار خزیدم. خنکی ملحفه‌، حس دلچسبی به پاهای نیمه‌عریانم .

بیشتر بخوانید

سانی و ما!

مهکامه پروانه
من کتاب خوان حرفه ای بودم، شنونده حرفه ای موسیقی بودم ، بیننده حرفه‌ای تاتر و البته و صد البته

بیشتر بخوانید
پخش ویدیو

زنده باد امید- درتهران، شماره‌ی جدید مجله‌ی «تجربه» با دو جلد متفاوت منتشر شد. جلد یک تصویر نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار با تیتر «پس زنده‌باد امید» و جلد دو تصویری با عنوان «من امیدم را در قعر ناامیدی‌ها یافتم» برگفته از مصاحبه با جواد مجابی!
در کردستان، همسران چهار دلاور کرد که بردار استبداد مذهبی شده اند، سوگ را به سرود امید و مبارزه تبدیل کردند.
و در نوفل لو شاتو، به نیروی “زن،زندگی، آزادی” آخرین آثار خمینی از این شهر زیبا زدوده شد و روح زنانه “مارگریت دوراس” به شهر ش بازگشت.
این فریاد “مایا آنجلو” است که زیر گنبد زمستانی جهان می پیچد”باز بر می خیزیم”!

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide