روز آنلاین - RoozOnline.net

شماره ۴۸- شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

No.48,Sat. Jan 27th, 2024

نام شجاعت

انیسا دهقانی
تا امروز صبحِ علی الطلوع نام داشت. نامی فقط از آنِ خود. حالا دیگر تنی نیست که نام را به یدک کشد.

بیشتر بخوانید

سانی و ما!

مهکامه پروانه
من کتاب خوان حرفه ای بودم، شنونده حرفه ای موسیقی بودم ، بیننده حرفه‌ای تاتر و البته و صد البته

بیشتر بخوانید

فرار از قصر

سوفیا نصرالهی
آذر ماه سال ۱۳۲۹ بزرگترین فرار از زندان تاریخ سیاسی ایران رخ می‌دهد‌. توده‌ای‌ها با یک برنامه‌ریزی

بیشتر بخوانید
پخش ویدیو

نسل دیگر/ معصومه ضیائی
به مونیتورهایمان آمدید/زیبا، جوان و بی‌باک/همان‌گونه که شاید/روزی ما بودیم/نگاه‌تان می‌کردیم/اشک می‌ریختیم/می‌لرزیدیم/به زخم‌های تن‌تان/دست می‌کشیدیم/و در خیابان‌ها با شما/می‌مردیم-و می‌دیدیم که شما/زندگی دوباره‌اید
و:بهمنگان مبارک با بانگ هنرمندان جهان: چو خورشید بادروان قباد

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide