روز آنلاین - RoozOnline.net

شماره ۴۳- شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۲

No.43,Sat. DEC 16th, 2023

در رشت قشنگم!

صوفیا نصرالهی
مامان گفت عکس‌هات چه خوب شده…چه آبرومند افتادی و البته خودش هم متعجب بود از حرفش چون من تهران هم همین لباس‌ها را تنم

بیشتر بخوانید

عجیب یعنی جذاب!

طاهره نمازی
دنیای آینده از آن کسانیست که در مسیر توسعه فردی تلاش کرده اند.
چیزیکه از نسل بعدی متصورم
ترند شدن این انسانهاست قوی استوار

بیشتر بخوانید
پخش ویدیو

زنان جهان در قاب هفته ای که به یلدا می رسد – جنبش “زن،زندگی،آزادی” جایزه صلح نوبل رابه نام نرگس محمدی رقم می زند و میترا دیوشلی نقشی متفاوت و مدرن از آن می آفریند – زنی در خیابان های سرد تهران، آواى زندگى و زمزمه آزادى سرمی دهد –  تابلوی سوررئالیستی یک زن اثررنه مارگریت در جهان نقاشی می درخشد – کیم بسنجر هفتاد ساله می شود – و عکس منتشر نشده ای مرلین مونرو رادر کنارآرتور میلر نویسنده نامی نشان می دهد

Slide Heading
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

دو مطلق!

سجاد زند
چریک‌های فدایی خلق، وقتی در سال ۱۳۴۹ به پاسگاهی در سیاهکل حمله کردند تا یکی از رفقایشان را آزاد کنند، یک حرکت

بیشتر بخوانید

گریز از تفکر

نیکروز اعظمی
آنچه فرهنگ ما با آن بیگانه است و آن را هرگز در خود جای نداده و نمی‌دهد تفکر یا همان تفکر در باره تفکر است.اما به جایش شبه تفکر را در آن جایی هست

بیشتر بخوانید