روز آنلاین - RoozOnline.net

شماره ۳۲- شنبه ۱مهر ماه ۱۴۰۲

ویژه نامه‌ی انقلاب مهسا-پنج

No.32,Sat.Sept 23th, 2023

از مردها…

مهین فخیم زاده

من نمی‌ فهمم چرا هیچ کس نمی‌ نویسد از مردهــا

از چشم‌ ها و شــانه‌ ها و دستهایشــان

از آغوششان،

از عطر تنشـان،

از صدایشــان…

پررو می‌شوند؟

خب بشوند!

بیشتر بخوانید

بازگشت به برلین!

مهشید زمانی

مشکل از آنجایی شروع شد که عکس مهساو دیگر جاوید نامان و پوستر زن،زندگی،آزادی را با عکسها و پوسترهای تبلیغاتی برای این و آن شخصیت و حزب جایگزین کردیم. گرفتاری از وقتی آغاز شد که کوشیدیم چهره انقلابمان را

بیشتر بخوانید
پخش ویدیو

نام رمز- دومین سال ” انقلاب مهسا” براه روشن فردا می رود. اکنون دیگر”مهسا” نام رمز انقلاب است و در جهان چون سرود آزادی بر زبان ها جاری ست. انقلاب” زن، زندگی، آزادی” زاینده و خروشان با شعر و شعار و سرود و نقاشی و عکس در کار روبیدن “استبداد مذهبی” است.

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

بر عَهدم می‌مانم

بهاره هدایت اعتصاب غذای خود را شکست؛ «تا زدودن رد پای جمهوری اسلامی بر عَهدم می‌مانم»
بهاره هدایت، زندانی سیاسی که در اعتراض به «سرکوب‌ فزایندۀ» جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید

زن، زندگی، آزادی و کار بی مزد

حسن منصور

پیش سخن: عواملِ تولید در برابر پاداش، به جریانِ تولید وارد می‌شوند: مزد: “نیروی کار” را به حرکت درمی‌آورد؛ سود: سرمایه را؛ اجاره: املاک و بخش کرایه‌ای کالاهای سرمایه‌ای را؛ و بهره: شکل عام ارزش، یعنی پول را. پرسش این است: پاداش کاری که خود “نیروی کار” را تولید و بازآفرینی می‌کند، کدام است ؟

بیشتر بخوانید

مهسا، اسم رمز انقلاب!

داریوش معمار

غروب ۲۲ شهریور سال ۱۴۰۱ وقتی ایرانیان به روال معمول سال‌های اخیر، درگیر مشکلات اقتصادی عدیده بودند، گشت ارشاد دختری را دستگیر کرد که کشته‌ شدن او در زمان بازداشت، نقشی تازه‌ در تاریخ ایران رقم زد.

بیشتر بخوانید