روز آنلاین - RoozOnline.net

شروع سال شیرین

ماهور احمدی

برای من تغییر سال و تغییر حال همیشه با نوروز بود ، سال میلادی برایم شکلی از تاریخ جهانی بود که کارهای بیرون از ایران را با این تاریخ برنامه ریزی می کردم، اما سال میلادی ۲۰۲۳ خیلی متفاوت بود .

 از سوم ژانویه گرد باد ، طوفان، درد، زخم ، رنج، جراحت و مرگ به زندگی ام حمله کرد، فرصت نداد نفس بکشم ، هر دو روز سه روز یک مصبیت ساخت، نمی خواهم شرح فاجعه دهم ، بخشی از آن را در همین فضا مجازی نوشته ام ، سال ۲۰۲۳ قمر در عقرب بودم و می دانم چرخش و گم‌ شدن این سال و امدن سال خوب و خوش ۲۰۲۴ جبران تمام تلخی ها ، درمان تمام درد های سال پیش است، دلم می خواهد باصدای بلند امدن این سال را فریاد بزنم و تبریک بگویم، می شمارم ساعت های آخر این سال شوم را و پایکوبی می کنم شروع سال شیرین را.