روز آنلاین - RoozOnline.net

سنگی بر گوری

برگزیده تحریه زن روز:‌ Jean_Marie Byache کاریکاتوریست فرانسوی 

سایر کارهای این هنرمند را در اینستاگرامش ببینید.