روز آنلاین - RoozOnline.net

زن ایرانی بانوی شایسته 2024 آلمان

آپامه شوناور که ۳۹ سال سن دارد و در برلین زندگی می کند،در روز شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲در رقابت با ۸ زن دیگر، به عنوان زن شایسته آلمان انتخاب شد و جایزه ۲۵ هزار یورویی این رویداد را از آن خود کرد
اودر تهران به دنیا آمد و در شش سالگی به آلمان رفت ودر رشته مهندسی ساختمان و نقشه کشی تحصیل کرد. آپامه شوناور متاهل و دارای دو فرزند است.در مواجهه با موانع شعارش این است: «فقط ادامه بده!»
گز ارش کامل و عکس های مراسم را اینجا ببینید.