روز آنلاین - RoozOnline.net

زنان یادآور پرواز در ادبیات ایران

 
 
مشهورترین زن ایرانی در ترکیه فروغ فرخزاد است که در سال‌های اخیر با ترجمه متعدد اشعارش و کتاب‌هایی در بارۀ زندگی و کارهایش شهرتی بیشتر نیز یافته است. او را به عنوان یکی از نام های روشنگر ادبیات ایران، تسلیم ناپذیری، سرکشی، شجاعت و عشق می‌شناسند. امروزه جملۀ «پرواز را به خاطر بسپار» فروغ در ترکیه نیز زبانزد است. اما ادبیات ایران تنها فروغ را ندارد، زنان شجاع و ادیب بسیاری بودند که پرواز را به ما یادآوری کردند و حتی آموختند.

به همین مناسبت نویسنده‌ای به نام E. Ava در سه نوشته خود در سایت روزنامه evrensel به معرفی تعدادی از آنها پرداخته است که برای خوانندگان ترک چندان شناخته شده نیستند. زنانی که با مبارزات خود در ادبیات و تاریخ ایران از 1800 تا به امروز تأثیرگذار بوده و رهبران مبارزه شدند. کسانی که بی‌تردید مبارزه آزادی‌خواهانه زنان ایران در زمانۀ ما وامدار آنهاست.

کسانی که قادر به خواندن هستند، می توانند هر سه مطلب را در لینک‌های مربوطه مطالعه کنند. استفاده از مترجم گوگل برای آنان که ترکی نمی‌دادند، اندکی مفید خواهد بود.

زنانی که پرده‌ها را پاره کرده و درها را گشودند: طاهره قره العین و پروین اعتصامی
مبارز، شاعر، نویسنده: مرضیه احمدی اسکویی و پریدخت(غزال) آیتی
کسانی که در سخت‌ترین دوران دست از مبارزه برنداشتند: سیمین بهبهانی و غزاله علیزاده

امیر عزتی