روز آنلاین - RoozOnline.net

زنان قربانی تروریست های حماس!


بار دیگر تروریست های حماس تحت هدایت رژیم اسلامی مرتکب جنایت شدند. بیش از 700 شهروند اسرائیلی جان خود را از دست دادند. دلم برای خانواده های قربانیان می سوزد. من با آنها همبستگی می کنم و حماس مسئول مستقیم همه این جنایات است.


من برای غیرنظامیانی که از هر دو طرف جان خود را از دست دادند، مجروح شدند، خانه های خود را از دست دادند و یکی از عزیزان خود را از دست دادند، دلم می سوزد. داشتن احساس امنیت و ایمنی اساسی ترین رکن حقوق بشر است.


من که در طول ۸ سال جنگ ایران و عراق بزرگ شده‌ام، می‌دانم که جنگ چقدر می‌تواند برای تک تک قربانیان یا بازماندگان ویرانگر باشد.


بیایید به صلح و جهانی بدون تروریسم امیدوار باشیم.


از صفحه لیلی پورزند